Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.terrascope.net, zoals deze beschikbaar is gesteld door TerraScope BV. In deze disclaimer is opgenomen onder welk voorbehoud de informatie op de website aan je wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen (her)gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TerraScope BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere content van deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij TerraScope BV.

Geen garantie op juistheid

TerraScope BV streeft naar een actuele website. Mocht ondanks deze inspanning de informatie op of de inhoud van deze website onvolledig en of onjuist zijn, kan TerraScope BV daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op de website www.terrascope.net worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

TerraScope BV behoudt zich het recht voor om de content van de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

TerraScope BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via www.terrascope.net is of wordt verwezen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.terrascope.net op deze pagina.

Frankeneng 65a

6716 AA Ede

085-0046188

info@terrascope.net

BIC INGBNL2A

IBAN NL08 INGB 0006 1559 81

KvK 80934064

BTW NL861857288B01