Privacy

TerraScope BV, gevestigd aan Frankeneng 65A 6716 AA Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Frankeneng 65A

6716 AA Ede

06-39510097

Jorg van Oostenbrugge is Functionaris Gegevensbescherming van TerraScope BV. Hij is te bereiken via info@terrascope.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

TerraScope BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten, diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TerraScope BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:

 • strafrechtelijk verleden
 • kredietwaardigheidscheck.

Bij TerraScope BV is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we je kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder je adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Doel & op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Doel & op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TerraScope BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Mogelijkheid tot telefonisch contact of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • TerraScope BV analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • TerraScope BV volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • TerraScope BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TerraScope BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij wordt rekening gehouden met de bewaarplicht van gegevens vanuit wet- en regelgeving. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Delen van persoonsgegevens met derden

TerraScope BV verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TerraScope BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

TerraScope BV maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid HIER

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TerraScope BV en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@terrascope.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. TerraScope BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebet om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan HIER.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TerraScope BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@terrascope.net.

Frankeneng 65a

6716 AA Ede

085-0046188

info@terrascope.net

BIC INGBNL2A

IBAN NL08 INGB 0006 1559 81

KvK 80934064

BTW NL861857288B01