Omgevingsmanager

Omgevingsmanagement in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten betekent veel bordjes in de lucht houden. Het is ontzettend data- en informatie-intensief, en veel tijdskritische processen zoals vergunningsaanvragen of onderzoeken lopen parallel.

TerraStudio levert een altijd up-to-date beeld van het te ontwikkelen object, geografisch gecombineerd met alle (status)informatie die een omgevingsmanager in staat stelt zijn/haar werkt te doen. Daarnaast is het zo dat diverse doorsnedes van de informatie deelbaar zijn met stakeholders via zelf te definiëren portalen, zodat betrokkenen uit de omgeving mee kunnen kijken met de voortgang van de realisatie, toegespitst op hun belang. Denk hierbij aan overheden (waterschappen, provincies, gemeenten) maar ook particulieren als grondeigenaren of omwonenden.

Eventuele wijzigingen in het ontwerp zorgen vaak voor nieuwe, mogelijk risicovolle, raakvlakken met de omgeving. Denk aan wel of niet geraakte archeologische zoekgebieden of ondergrondse infrastructuur. TerraStudio komt met een databibliotheek van zo’n 50.000 (open) kaartlagen, die gecombineerd met bijvoorbeeld eigen databronnen of data van het Kadaster (perceelinformatie, KLIC) altijd een up-to-date beeld leveren van de relevante omgevingsobjecten.

Om niet te verdrinken in al deze databronnen is TerraStudio zo opgezet dat de data niet per kaartlaag of bron opgezocht hoeft te worden. Het platform ondersteunt thematisch en intuitief zoeken. Zo hebben we analyse-apps voor het registreren van vergunningen, percelen, en dubbelbestemmingen. Ook zelf zoeken en/of standaardfilters definiëren die losgelaten kunnen worden op deze databronnen behoort tot de mogelijkheden.

Frankeng 65a

6716 AA Ede

085-0046188

info@terrascope.net

BIC INGBNL2A

IBAN NL08 INGB 0006 1559 81

KvK 80934064

BTW NL861857288B01