Engineer

TerraStudio stelt – zoals ook gebruikelijk is binnen CAD Tools – het te realiseren object centraal. Omdat een te ontwikkelen object vaak vele versies kent van schets tot uiteindelijk detailontwerp zijn er diverse manieren om binnen TerraStudio objecten te definiëren, bewerken en te verfijnen.

In de basis werkt TerraStudio met een methodiek ‘van grof naar fijn’. Idealiter is het object vanaf de eerste schets aanwezig binnen het platform, zodat alle ontwerpstappen traceerbaar te volgen zijn. Dat is echter niet verplicht: ook een CAD tekening in een vergevorderd ontwerpproces kan prima in TerraStudio worden geïmporteerd danwel gesynchroniseerd.

Voor het grove tekenwerk is het zo dat TerraStudio een eigen set aan tekentools heeft. Voor vlakken, lijnen (tracé’s) en specifieke deelontwerpen (sjablonen) zijn tools aanwezig om te tekenen en/of te importeren, vanuit eigen of open databronnen. Tevens is het mogelijk om de ontwerpen te verrijken met overlays over bestaande lijnen bijvoorbeeld, denk aan werkstroken. Zo is snel inzichtelijk te maken welke andere objecten (denk aan archeologische zoekgebieden, percelen) geraakt worden door een te realiseren object.

Tekenen in TerraStudio zelf is echter voor veel (CAD) engineers helemaal niet wenselijk. Hiervoor is onze AutoCAD add-in een uitkomst: vanuit AutDesk AutoCAD zijn delen van een tekening direct te synchroniseren met TerraStudio. Zo is het mogelijk om in de eigen, vertrouwde omgeving te blijven werken en toch één centrale waarheid met anderen te kunnen delen.

Frankeng 65a

6716 AA Ede

085-0046188

info@terrascope.net

BIC INGBNL2A

IBAN NL08 INGB 0006 1559 81

KvK 80934064

BTW NL861857288B01