TerraStudio

We staan in ons land voor grote uitdagingen in de ruimte. De energietransitie, woningnood en bevolkingsgroei vergen grootschalige ontwikkelingen die haaks staan op natuurherstel, – ontwikkeling en duurzaamheid. Door vergrijzing en personeelstekorten moeten deze ontwikkelingen ook nog eens met minder menskracht gaan plaatsvinden. Opdrachtgevers als netbeheerders, projectontwikkelaars en overheden zijn daarbij gebonden aan complexe regelgeving omtrent vergunningen en aanbestedingen, waarbij de nieuwe omgevingswet veel gaat veranderen en hoge eisen stelt aan participatie van de vele mondige belanghebbenden.

Over en ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling is er een overvloedig aanbod van relevante, vaak gebiedsgebonden, informatie. Deze informatie kenmerkt zich in de diverse aard en vorm. Wetgeving, kaartlagen, eisen en wensen liggen in veel en verschillende systemen vast en het ontbreekt aan één centrale, bijgewerkte waarheid. Het gevolg: de informatie is versnipperd in diverse registrerende systemen, versiebeheer is niet beschikbaar en het delen van de juiste informatie is arbeidsintensief en foutgevoelig.

TerraStudio lost dit op doormiddel van een doelgerichte en informatiegedreven benadering waarmee grote complexe ruimtelijke ontwikkelingen beheerst en succesvol kunnen worden uitgevoerd. Het brengt het beste van de werelden van GIS, risicobeheersing, systems engineering en collaboratie bij elkaar in één centrale digitale omgeving. Het platform maakt relevante informatie beschikbaar en toepasbaar, het vormt daarbij de verbinding tussen gebruikers, belanghebbenden en reeds gebruikte tools en platformen.

Eén centraal, geïntegreerd beeld

Anders dan de meeste geografisch georiënteerde platformen stelt TerraStudio het te ontwikkelen object centraal. Een moderne term hiervoor is de ‘digital twin’. Door deze stapsgewijs op te bouwen uit bestaande kaartlagen, geüploade data of geïmporteerde CAD tekeningen ontstaat er een centraal toegankelijk en veeldimensioneel beeld van het te ontwikkelen object.

Door diverse import- en exportmogelijkheden, koppelingen met bijvoorbeeld ArcGIS, AutoCad en een veilige API is het mogelijk TerraStudio naadloos in uw systeemlandschap te integreren. Hierdoor kan het platform onder andere als bron, centrale bibliotheek of als geografisch communicatiemiddel met stakeholders worden ingezet, naadloos passend in bestaande processen. Wel de voordelen, niet de nadelen van een extra platform.

Interesse?

 

Geïnteresseerd geraakt in hoe TerraStudio jouw werk kan vergemakkelijken?

Ik ben…

Frankeng 65a

6716 AA Ede

085-0046188

info@terrascope.net

BIC INGBNL2A

IBAN NL08 INGB 0006 1559 81

KvK 80934064

BTW NL861857288B01