ruimtelijke ordening

Het succes van ruimtelijke ordening hangt af van de manier waarop belangen van stakeholders bij elkaar worden gebracht. TerraScope verbindt mens en data om projecten duurzaam te realiseren. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder met TerraScope Ruimtelijke ordening. Conditioneringsaspecten worden beheerst en de realisatie van projecten is efficiënter en effectiever. Het maakt werken met gedeelde informatie over fasen en partijen heen mogelijk. 

Voor het ondersteunen van ontwerp, haalbaarheidsstudie en realisatie van infrastructurele objecten, zoals wegen, dijklichamen, windmolens en woonwijken, biedt TerraScope een unieke toepassing waarmee het mogelijk is om het te realiseren object optimaal in te passen in de schaarse ruimte binnen Nederland. Met zo min mogelijk schade aan de omgeving. Door slimme toepassing van geografische data worden weloverwogen keuzes mogelijk en kan er in één keer goed en conflictvrij worden gebouwd. Faalkosten en uitloop op projecten worden aanzienlijk verminderd.

Of het nu gaat om een haalbaarheidsstudie, de bouwteamfase of de realisatiefase, TerraScope Ruimtelijke Ordening maakt samenwerking, gezamenlijk inzicht en centrale besluitvorming makkelijk en snel. Met name over de diverse fasen heen. Het bouwteam, de opdrachtgever, de ontwerper of architect en alle uitvoerende partijen en aannemers zien één gezamenlijke digitale versie van de feiten. Met een rechtenstructuur bewaak je wie wat mag aanpassen en met de workflow ondersteuning bewaak je activiteiten en planning.

Of je nu werkzaam bent voor een adviesbureau, provincie of gemeente en of je nu werkt als ingenieur, architect, omgevingsmanager of aannemers: TerraScope Ruimtelijke Ordening geeft inzicht en overzicht en combineert dit met oplossingen voor samenwerking en projectbeheersing.

 

Ruimtelijke Ordening

  • Het maatvast inpassen van objecten op basis van een tekening in geografische context
  • Eenvoudig toetsen van een ontwerp (autocad of GIS bestand) met o.a. bestemmingsplannen, beschermingszones en andere openbare data
  • Het op de kaart inzichtelijk maken van conditioneringsresultaten vanuit bureauonderzoeken, veldonderzoeken en meer
  • Het managen van conditioneringsaspecten in de omgeving van het ontwerp
  • Raakvlakken tussen het ontwerp en objecten in de directe omgeving worden automatisch gesignaleerd
  • Ondersteuning van het bouwteamproces door op eenvoudige wijze ontwerpscenario’s en keuzes geografisch vast te leggen
  • Contactmomenten en besluiten worden vastgelegd en taken kunnen worden toegewezen door toepassing van workflow’s
  • Beschikbare informatie maakt dat teamleden kwalitatief hoogwaardige input kunnen geven