Datahub

TerraScope DataHub brengt de toekomst dichterbij voor bedrijven en overheden. Het moderne platform maakt dat grote data hoeveelheden van velerlei oorsprong, van sensor- en video data tot geografische data, beheersbaar en bruikbaar zijn. Ideaal voor hedendaagse onderwerpen zoals mobiliteit, veiligheid, milieu en leefbaarheid.

Voor het inrichten en implementeren van een Veiligheids Data Systeem, een Mobiliteits Data Systeem of een breed georiënteerd Data Science Laboratorium wat is gebaseerd op sensordata en geografische objecten, is het platform TerraScope DataHub specifiek van toepassing. Het platform biedt niet alleen de mogelijkheid om grote hoeveelheden en een grote diversiteit van sensor- en video data te ontsluiten en op te slaan, maar geeft daarnaast diverse opties om de data te beschouwen, te presenteren en dus te exploiteren. Hiernaast zijn er diverse moderne mogelijkheden voor integratie en data uitwisseling met aanwezige systemen en doelgroepen. 

Sensordata data geografisch inzichtelijk en bruikbaar maken. Dat is het doel van TerraScope DataHub. Hiervoor wordt een voor de toepassing relevant objectenmodel, wat het meta-datamodel en dus het hart van het systeem vormt, opgezet. Geografische objecten worden gecombineerd en gekoppeld met sensor-databronnen. De omvangrijke geografische databibliotheek geeft context en vormt een mogelijk startpunt van het datamodel. Het platform biedt tevens toegang tot eigen of interne geografische databronnen, zie zonder tussenkomst van derden eenvoudig kunnen worden geüpload of geautomatiseerd worden ingelezen. 

Vergaande exploitatie van data, toepassing van analytics, AI en datascience worden met TerraScope DataHub mogelijk. Het opzetten van een digital twin, het evolueren van IoT naar IoB zijn een greep uit de huidige trends waarin het platform een sleutelrol in kan spelen.  

DataHub

  • Ontsluiting realtime sensor- en videodata in diverse formaten
  • Ontsluiting, volledig geautomatiseerd of handmatig, van geografische data in diverse formaten
  • Mogelijkheid tot validatie van ruwe data
  • Ontsloten data wordt geografisch weergegeven
  • Dashboards in de vorm van interactieve kaarten
  • In één oogopslag zijn indicatoren, grafieken, getallen, heatmaps en trends te zien
  • Toepassen van eigen logica is mogelijk door plug-in technologie, maatwerk is onnodig
  • Voorbereid op geavanceerde analyses door toepassing van Artificial Intelligence
  • In staat om, naast het verzamelen van data, data beschikbaar te stellen aan een breed publiek
  • Delen van specifieke inzichten met externen is eenvoudig