Toepassingen

Met TerraScope is er een ultiem online informatieplatform gecreëerd met inzicht in een grote hoeveelheid openbare boven- en ondergrondse data. TerraScope geeft de mogelijkheid om noodzakelijke objecten optimaal in te passen in de schaarse ruimte, met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelf.

Data, visuele informatie en procesbeheersing komen op één plek samen. TerraScope is opgezet en gebaseerd op efficiënte en eenvoudige inwinning en ontsluiting van gegevens. Inzien en bewerken van één gezamenlijke digitale waarheid: dat is TerraScope. Gebruikers, externe partners en maatschappelijk betrokkenen worden samengebracht. Actuele en historische gegevens zijn altijd inzichtelijk. Zo heeft iedereen hetzelfde, integrale inzicht en verloopt besluitvorming en communicatie gemakkelijker en snel. 

De meer dan 35.000 openbare datalagen zijn intuïtief te gebruiken door middel van slimme zoek- en selectie functies. Boven- en ondergrondse knelpunten worden automatisch gesignaleerd. Eenvoudig ingelezen autocad tekeningen zijn doorzoekbaar en filterbaar, evenals KLIC uploads. Alle en alleen relevante documenten en data zijn in één oogopslag geografisch te ordenen, te vinden en te gebruiken.

Het platform is dusdanig uitgebreid dat wij drie heldere toepassingen hebben geformuleerd. Per toepassing wordt uitleg gegeven, welke features het bevat en wat het resultaat kan zijn. Lees snel verder en bepaal zelf welke toepassing past bij jouw wensen. 

TracéStudie

Of het nu gaat om onderhoud of het aanleggen van compleet nieuwe kabel- of leidingtracé’s, TerraScope maakt het mogelijk om in een vroeg stadium inzage te krijgen in wat er allemaal bekend is over het doelgebied. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om een tracé in te passen, te ontwerpen, aan te passen en de invulling ervan te beheersen. Specifiek voor deze werkzaamheden is het TerraScope Tracéstudie bedoeld.

Ruimtelijke Ordening

Haalbaarheidsstudie, bouwteamfase of realisatiefase? TerraScope Ruimtelijke Ordening maakt samenwerking, gezamenlijk inzicht en centrale besluitvorming makkelijk en snel. Met name over de diverse fasen heen. Het bouwteam, de opdrachtgever, de ontwerper of architect en alle uitvoerende partijen en aannemers zien één gezamenlijke digitale versie van de feiten geografisch weergegeven. 

DataHub

Voor het inrichten en implementeren van een Veiligheids Data Systeem, een Mobiliteits Data Systeem of een breed georiënteerd Data Science Laboratorium wat is gebaseerd op sensordata en geografische objecten, is het platform TerraScope DataHub specifiek van toepassing. Het platform biedt de mogelijkheid om data op te slaan, data te beschouwen, te presenteren en te exploiteren. 

TracéStudie

 • Zelf intekenen en beheren kabeltracé
 • Fysieke objecten helder die tracé kruisen
 • Signaleren risicovolle kabels & leidingen
 • Externe tracés inladen (Autocad/GIS)
 • Ontwerpoplossing definiëren
 • Projectraming o.b.v. eigen kengetallen
 • Continu zicht op budget
 • Genereren van perceelpaspoorten
 • Versiebeheer kabeltracé ontwerp

Ruimtelijke Ordening

 • Maatvast inpassen van objecten
 • Eenvoudig toetsen van ontwerpen
 • Conditionering geografisch inzichtelijk
 • Managen van conditioneringsaspecten
 • Automatische signalering raakvlakken
 • Ontwerp geografisch vastleggen
 • Besluit en contactmoment vastleggen
 • Workflow management
 • Eén digitale waarheid voor gehele team

DataHub

 • Ontsluit realtime sensor- en videodata
 • Ontsluit geografische data automatisch
 • Mogelijkheid tot validatie van ruwe data
 • Dashboards als interactieve kaarten
 • Zicht op indicatoren, grafieken, getallen
 • Klaar voor systeemintegratie
 • Voorbereid op analyses door AI
 • Delen en beschikbaar stellen van data
 • Eigen logica toepassen door plug-in
The sky is the limit

Omdat TerraScope volledig zelfstandig en eigenhandig gebouwd is, zijn de ontwikkelmogelijkheden eindeloos. Het platform is zodanig gebouwd dat we voorbereid zijn op het toepassen van machine learning en autosuggestie. Hiermee word je maximaal gefaciliteerd op basis van eerder gemaakte keuzes. Wij streven ernaar om 80% van de repeterende zaken te ondersteunen, waardoor jij als gebruiker meer tijd hebt om de specifieke zaken te beoordelen met behulp van je eigen expertise.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. We staan je graag je woord!

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.