TerraScope platform

Ons platform

Met TerraScope is er een ultiem online informatieplatform gecreëerd met inzicht in een grote hoeveelheid openbare boven- en ondergrondse data. TerraScope geeft de mogelijkheid om noodzakelijke objecten optimaal in te passen in de schaarse ruimte, met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelf.

Data, visuele informatie en procesbeheersing komen op één plek samen. TerraScope is opgezet en gebaseerd op efficiënte en eenvoudige inwinning en ontsluiting van gegevens. Inzien en bewerken van één gezamenlijke digitale waarheid: dat is TerraScope. Gebruikers, externe partners en maatschappelijk betrokkenen worden samengebracht. Actuele en historische gegevens zijn altijd inzichtelijk. Zo heeft iedereen hetzelfde, integrale inzicht en verloopt besluitvorming en communicatie gemakkelijker en snel. 

De meer dan 35.000 openbare datalagen zijn intuïtief te gebruiken door middel van slimme zoek- en selectie functies. Boven- en ondergrondse knelpunten worden automatisch gesignaleerd. Eenvoudig ingelezen autocad tekeningen zijn doorzoekbaar en filterbaar, evenals KLIC uploads. Alle- en alleen relevante documenten en data zijn in één oogopslag geografisch te ordenen, te vinden en te gebruiken.

 

Het platform is dusdanig uitgebreid dat wij drie heldere toepassingen hebben beschreven. Er wordt uitleg gegeven hoe het pakket toegepast kan worden, welke features het bevat en wat het resultaat kan zijn. Lees snel verder en bepaal zelf welke toepassing past bij jouw wensen.

Platform

 • Toegang tot 35.000 openbare datalagen
 • Inlezen van diverse formaten voor geo- en sensordata
 • Intuïtief zoeken en filteren van data
 • Eigen of externe data uploaden en doorzoeken
 • Zelf metadatamodel opzetten en beheren
 • Signaleert automatisch boven- en ondergrondse knelpunten
 • Ontsluiting en integratie met API
 • Integratie met Streetview
 • Locatie-onafhankelijk brainstormen
 • Delen van inzichten met externen met de view portal
 • Documenten uploaden of koppelen
 • Foto’s vastleggen en koppelen aan locatie
 • Presentatie via kaart, dashboard of rapport

Wij gaan verder…

Waar GIS eindigt, gaat TerraScope verder…

Binnen TerraScope is vrijwel alles wat je doet geografisch georiënteerd. Zo kan je in één oogopslag alle beschikbare data tevoorschijn toveren die voor jouw project relevant zijn. Jij krijgt de mogelijkheid om conditioneringsaspecten te beheersen, samen te werken aan één of meerdere projecten en dit alles in combinatie met een grote bibliotheek van geografische databronnen. Dat maakt TerraScope onmisbaar.

Samenwerking

Maar er is meer. TerraScope is ook een samenwerkingsplatform. Je kan afstem- en overlegmomenten organiseren en beheren met diverse stakeholders. Vanuit één gezamenlijke digitale waarheid kan je (geografische) data inzien en bewerken. Teamleden, externe partners en maatschappelijk betrokkenen worden zo samengebracht. Op die manier heeft iedereen hetzelfde inzicht en verloopt besluitvorming en communicatie gemakkelijker en snel.

TerraScope is een onafhankelijke, jonge en enthousiaste organisatie, werkend vanuit eigen visie en strategie. We sluiten naadloos aan op de praktijk en brengen het beste van diverse werelden bij elkaar: Data, slimme en moderne automatisering, omgevingsmanagement, project/programma- en proces beheersing, financial control en meer. 

Gebruiksvriendelijk

Het is een zeer gebruiksvriendelijk platform, dat zelfstandig gebruikt kan worden. Er is geen kennis van autocad of GIS noodzakelijk, TerraScope is webbased, altijd en overal toegankelijk. Het liefst laten we heel bouwend Nederland kennis maken met TerraScope!

Ook is er een online OmgevingScan beschikbaar gesteld, waarmee raak- en snijvlakken inzichtelijk worden. De opbouw van het platform laat het tevens toe dat je kan samenwerken met alle betrokkenen. 

 

Onze toepassingen

TracéStudie

 • Zelf intekenen en beheren kabeltracé
 • Fysieke objecten helder die tracé kruisen
 • Signaleren risicovolle kabels & leidingen
 • Externe tracés inladen (Autocad/GIS)
 • Ontwerpoplossing definiëren
 • Projectraming o.b.v. eigen kengetallen
 • Continu zicht op budget
 • Genereren van perceelpaspoorten
 • Versiebeheer kabeltracé ontwerp

Ruimtelijke Ordening

 • Maatvast inpassen van objecten
 • Eenvoudig toetsen van ontwerpen
 • Conditionering geografisch inzichtelijk
 • Managen van conditioneringsaspecten
 • Automatische signalering raakvlakken
 • Ontwerp geografisch vastleggen
 • Besluit en contactmoment vastleggen
 • Workflow management
 • Eén digitale waarheid voor gehele team

DataHub

 • Ontsluit realtime sensor- en videodata
 • Ontsluit geografische data automatisch
 • Mogelijkheid tot validatie van ruwe data
 • Dashboards als interactieve kaarten
 • Zicht op indicatoren, grafieken, getallen
 • Klaar voor systeemintegratie
 • Voorbereid op analyses door AI
 • Delen en beschikbaar stellen van data
 • Eigen logica toepassen door plug-in