Interview Wilco & cobouw

Zie bruggen, wegen of leidingen maar eens efficiënt en zonder schade in te passen in de al overvolle ruimte. De jonge onderneming TerraScope wil dat makkelijker maken met een platform dat alle relevante geografische data in één oogopslag zichtbaar kan maken, zodat de bouwpartners niet voor verrassingen komen te staan. Daarmee is het bedrijf genomineerd voor de Cobouw Award Digitalisering 2021

De ontwikkeling van het ruimtelijke digitale platform TerraScope begon ruim twee jaar geleden als een gezamenlijke droom van ondernemers Wilco Schouten, Jorg van Oostenbrugge en Roy Dashorst. In de tijd dat ze bij aannemers zelf nog grote infraprojecten leidden liet de informatieverstrekking vanuit opdrachtgevers vaak te wensen over. Op dat vlak valt volgens hen nog veel winst te behalen. Omdat de ruimte boven en onder de grond schaars is komt het immers aan op een zorgvuldige inpassing. “Zo kun je faalkosten voorkomen”, zegt Schouten, medeoprichter van het gelijknamige bedrijf TerraScope en commercieel manager. 

Voorwaarde is wel dat zulke informatie ook op een overzichtelijke manier voorhanden is. En dat was nou net de bottleneck, was de ervaring van de ondernemers. Meestal geen onwil van opdrachtgevers volgens Schouten, maar eerder een gebrek aan inzicht in alle data die voorhanden is over de omgeving van het aan te leggen object. “Dat is ook bijna niet te doen.” Met als gevolg dat een opdrachtgever weleens kan vergeten om bijvoorbeeld archeologisch onderzoek te doen, de aannemer te voorzien van het onderzoek naar mogelijke explosieven in de bodem of loze spoorlijnen over het hoofd ziet.  

Minder conflicten

Nog voordat een project goed en wel begonnen is, ontstaan dan al de eerste vertragingen en discussies over de schuldvraag en de bijbehorende extra kosten tussen de betrokken partijen. Schouten: “Onze droom is dat opdrachtgevers projecten vanaf de initiatiefase goed  op de rails kunnen zetten, zodat ze makkelijker en met minder conflicten uitgevoerd kunnen worden. Ik heb zelf ook de nodige conflicten meegemaakt. Het is niet plezierig om elke dag naar je werk te gaan met de wetenschap dat je wat te bestrijden hebt omdat het ergens fout is gelopen.”

Zou het niet mooi zijn als er een platform is waarmee alle relevante data in één overzicht beschikbaar zijn, hebben Schouten en zijn collega’s vaak verzucht tijdens de uitvoering van infraprojecten. Een gat in de markt, bedachten ze twee jaar geleden, aangezien de hele infra- en energiesector sector met hetzelfde probleem worstelt. Voor de IT-kennis sloten ook dataspecialisten Christina en André Boonzaaijer zich aan bij het initiatief. 

Zo ontstond eind vorig jaar TerraScope: een webbased platform dat een uitgebreide databibliotheek bevat met nu al meer dan zesduizend lokale en landelijke lagen. Het gaat om openbare onder- en bovengrondse geografische data uit Nederland met de mogelijkheid om ook commerciële data, zoals die van het Kadaster of KLIC, te ontsluiten en data van klanten toe te voegen. Met filters kan een gebruiker aangeven welke resultaten hij in één beeld te zien wil krijgen. Er zijn tal van zoek- en filtermogelijkheden en volgens Schouten is de toepassing zo opgezet dat ook gebruikers zonder GIS-kennis er makkelijk mee uit de voeten kunnen.

Pilotfase bijna voorbij

TerraScope mikt met het platform allereerst op opdrachtgevers omdat zij aan het begin staan van het traject. Met behulp van het platform kunnen ze hun projecten beter plannen en voorkomen ze dat ze plotseling op onverwachte objecten stuiten. “Maar het is ook geschikt voor elke fase daarna.” De afgelopen maanden hebben zo’n twintig tot 25 organisaties er kennis mee gemaakt, zoals de provincie Gelderland, netbeheerder Liander en Boskalis. Dat er behoefte is aan een platform als TerraScope staat voor Schouten wel vast. “Iedereen herkent de problematiek en de noodzaak.” Aanvankelijk ging het om pilots, maar “we groeien nu van pilot- naar opdrachtfase”. 

Het platform heeft ook een samenwerkingsfunctie. “We zien in bouwend Nederland dat er steeds meer in bouwteams en alliantievormen gewerkt wordt”, constateert Schouten. Daar speelt TerraScope op in. Alle betrokken projectpartijen kunnen TerraScope eveneens gebruiken om te overleggen en af te stemmen, waarbij ze allemaal over dezelfde informatie kunnen beschikken en die ook kunnen bewerken. 

Hoewel het platform TerraScope klaar is voor gebruik heeft het gelijknamige bedrijf nog plannen genoeg om zijn product en diensten uit te bouwen. Bijvoorbeeld door data van klanten terug te leveren in verrijkte vorm. Daarnaast wil het bedrijf meer commerciële data ontsluiten. Stel dat een bureau een onderzoek gedaan heeft naar niet gesprongen explosieven in een bepaalde omgeving, dan kunnen die uitkomsten nog jaren later ook voor andere partijen relevant zijn, illustreert Schouten. Ze moeten echter wel weten dat dat rapport bestaat. TerraScope kan ze ernaartoe leiden.

Op korte termijn denkt het bedrijf ook aan de toevoeging van een 3D-module en op langere termijn overweegt TerraScope ook openbare data uit buurlanden te ontsluiten via het platform.

 

Interview door: Yvonne Ton