over TerraScope

TerraScope is een modern en toegankelijk platform voor beheersing en ondersteuning van ruimtelijke ontwikkeling. Het is eigenhandig gebouwd en bevat een zeer uitgebreide databibliotheek met vele lagen, landelijk én lokaal, die voor projecten in de energie en infra sector belangrijk zijn.

Open data

We maken gebruik van open data, data die reeds binnen TerraScope beschikbaar is én zijn we in staat om commerciële data, zoals KLIC/Kadaster data, te ontsluiten. Ons uitgangspunt is dat we alles kunnen inlezen. Uit de ongelofelijke hoeveelheid beschikbare data, zorgen onze (instelbare) filters ervoor dat de juiste relevante data beschikbaar is.

Digitalisering

We weten dat er, in de bouw, infra en energiesector, veel winst te behalen valt door het digitaliseren van werkprocessen. Digitaliseren versnelt projecten, bespaart kosten en verhoogt de winst ofwel verhoogt het gewenste resultaat. Drie goede redenen om te digitaliseren dus. Naast deze redenen heeft digitaliseren nog meer voordelen. Wat denk je van een gestroomlijnd bouwproces, een integrale samenwerking, kwaliteitsborging, veiligheid voorop en inzicht in verborgen kostenverslinders? TerraScope geeft je dit en meer. 

Centraal & Digitaal

TerraScope is opgezet en gebaseerd op efficiënte en integrale inwinning en ontsluiting van gegevens. Inzien en bewerken van één gezamenlijke digitale waarheid: dat is TerraScope. Teamleden, externe partners en maatschappelijk betrokkenen worden samengebracht. Zo heeft iedereen hetzelfde inzicht en verloopt besluitvorming en communicatie gemakkelijker en snel.

TerraScope is een projectbeheersing tool van initiatiefase tot realisatiefase en loopt zelfs door tot de onderhoudsfase. Het is ontwikkeld om alle mogelijke toegankelijke data aangaande bodemaspecten te verzamelen om deze vervolgens risico-gestuurd met zicht op alle mogelijke raakvlakken te ontsluiten.

INZICHT

in boven- en ondergrondse data op één platform

GRIP

op conditionering, tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en risico’s

CENTRAAL

staat één digitale waarheid voor alle betrokkenen

GEOGRAFISCH

weergegeven databronnen met een intuïtieve weergave

INTEGRAAL

inzicht maakt communicatie transparant, eenvoudig en snel

DUURZAAM

objecten optimaal inpassen met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelf

Onze missie is om alle data geografisch weer te geven, universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.

Ons ultieme doel is het creëren van een omgevingsinformatieplatform met inzicht in alle boven- en ondergrondse data. Vanuit één centrale digitale waarheid geeft TerraScope grip op ruimtelijke ontwikkeling en verloopt besluitvorming en communicatie transparant, gemakkelijker en snel.

Ons doel is conflictvrij bouwen aan onze infrastructuur in een steeds complexer wordend landschap.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij bijdragen aan een veilige, beheerste, duurzame en toekomstgerichte realisatie van projecten in de infra en energiesector. TerraScope geeft de mogelijkheid om noodzakelijke objecten optimaal in te passen in de schaarse ruimte, met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelf. Bekijk hieronder onze bijpassende kernwaarden.

Conditionering

0%

Beschouwen en inlezen van data, boven- en ondergronds, is beschikbaar voor iedereen. Binnen TerraScope is vrijwel alles geografisch georiënteerd. Je kan conditioneringsaspecten beheersen en noodzakelijke objecten optimaal in te passen in de schaarse ruimte, met zo min mogelijk schade aan de omgeving zelf.

Controle

0%

Alle boven- en ondergrondse data is is geografisch weergegeven, universeel toegankelijk en bruikbaar. Hierdoor heb jij controle op de omgeving, tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en risico’s en draag jij bij aan een veilige, beheerste, duurzame en toekomstgerichte realisatie van projecten in de infra en energiesector.

Connectie

0%

Vanuit één centrale digitale waarheid ontstaat gezamenlijk inzicht en verloopt besluitvorming en communicatie transparant, gemakkelijker en snel. We verbinden mens en data om projecten duurzaam te realiseren. Op onderbouwde keuzes werk je samen efficiënt aan projecten van initiatie tot realisatie.