(Semi) overheden

(Semi) overheden zijn verantwoordelijk voor het inrichten van de openbare ruimtes in Nederland. De openbare ruimte is dé plek waar het stedelijk en het landelijk leven plaatsvindt en bloeit. Voorbeelden van (semi) overheden zijn:

  Gemeenten

  Provincies

  Waterschappen

  ProRail

  Rijksoverheid

Stedelijke openbare ruimte

De druk op de stedelijke openbare ruimte neemt toe, naarmate het aantal inwoners groeit. Het is daarom van groot belang dat de openbare ruimte wordt ingericht op huidig en toekomstig gebruik. Het gebruik van de openbare ruimte is namelijk de afgelopen decennia enorm veranderd. We zijn vaker buitenshuis te vinden. Op veel plekken in stedelijke gebieden sluit de inrichting van de openbare ruimte nog niet aan bij dit diverse en intensievere gebruik. De fietser krijgt bijvoorbeeld niet de ruimte die het op grond van de stijgende aantallen mag verwachten.

Het is daarom van belang dat nieuwe én bestaande openbare ruimtes slim ingericht en beheerd worden, zodat divers en intensief gebruik beter mogelijk wordt. Ook het gebruik van energie wordt steeds intensiever in de stad en is deze niet meer congruent met de huidige energie-infrastructuur.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Hedendaags is het van belang om de inrichting en het beheer van de openbare ruimte zo energiezuinig, plant- en diervriendelijk, regen- en hittebestendig mogelijk te maken en is het uitgangspunt dat er zuinig met grondstoffen omgegaan wordt. De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Elke (semi) overheid heeft hier zijn eigen doelen voor vastgesteld.

Stedelijke openbare ruimte en klimaatakkoord

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo. De gemeentes weten in 2021 welke wijk, wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

TerraScope en verduurzaming

Terrascope gaat verder waar anderen stoppen. TerraScope is een innovatief product gericht op de energietransitie en tevens te gebruiken in de gehele bouw en infrasector. Veel projectmanagementsoftware is enkel en alleen gericht op het managen en beheersen van een project. TerraScope is meer dan projectmanagementsoftware. We verbinden mens en techniek met elkaar om projecten duurzaam te realiseren. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Het succes van gebiedsontwikkelingsprojecten hangt af van de manier waarop de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht.

TerraScope en ruimtelijke ordening

Of je nu werkzaam bent voor een adviesbureau, provincie of gemeente en of je nu werkt als ingenieur, architect, omgevingsmanager of aannemers: TerraScope Ruimtelijke Ordening geeft inzicht en overzicht en combineert dit met oplossingen voor samenwerking en projectbeheersing.