Omgevingsmanagers

Complexe projecten vragen steeds meer om afstemming met de omgeving. Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor alle omgevingsaspecten. Je houdt daarbij het overzicht, de regie en hebt oog voor onderwerpen die vanuit de omgeving en conditionering invloed kunnen hebben op de scope en voortgang van jouw project.

Omgevingsmanagement en conditionering

Wij weten dan ook dat omgevingsmanagement en conditionering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beiden zijn tijdrovende en kennisintensieve taken. Wet- en regelgeving, vergunningsaanvragen, niet-gesprongen explosieven, archeologie, flora en fauna onderzoek en dat in combinatie met stakeholdermanagement en draagvlak creëren: het is een uitdaging om alles in goede banen te leiden.

Omgevingsmanagers en TerraScope

TerraScope is een uniek platform dat jou als omgevingsmanager ondersteunt met de beheersing van alle conditioneringsaspecten én grip geeft op projectniveau. Je krijgt in TerraScope namelijk precies inzicht over hoe je verleggingen van kabels en leidingen coördineert, je ziet in één oogopslag of er vergunningen nodig zijn, je kan GIS, CAD en KLIC gegevens uploaden voor een totaalbeeld en raak- en snijvlakken worden automatisch getoetst.

Samenwerking

Maar er is meer. TerraScope is ook een innovatief samenwerkingsplatform. Je kan afstem- en overlegmomenten organiseren en beheren met diverse stakeholders. Vanuit één gezamenlijke digitale waarheid kan je (geografische) data inzien en bewerken. Teamleden, externe partners en maatschappelijk betrokkenen worden zo samengebracht. Op die manier heeft iedereen hetzelfde inzicht en verloopt besluitvorming en communicatie gemakkelijker en snel.

Wil jij TerraScope uitproberen en de toegevoegde waarde zelf ondervinden? Neem dan snel contact op voor een demonstratie of proefabonnement!