Net(werk)beheerders en meer

TerraScope geeft inzicht in boven- en ondergrondse data, zodat raakvlakken continu inzichtelijk zijn. Een greep uit netbeheerders, netwerkbedrijven, netwerkbeheerders, maar ook energiemaatschappijen waar TerraScope meerwaarde voor heeft:

Vattenfall (voorheen Nuon)

 Alliander

 TenneT

 Eneco

 Essent

 GreenChoice

 EnergieDirect.nl

 Investeringsmaatschappijen (zoals het Nationaal Groenfonds)

Particulier opdrachtgeverschap

Klimaatakkoord en energie

In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Auto’s worden elektrisch, de industrie vervangt olie en gas door schone stroom. Gebouwen gaan van het gas af en zullen meer stroom nodig hebben voor verwarmen en koken. Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige weer zijn veel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden.

Netbeheerders en TerraScope

Om deze energietransitie goed en snel te laten verlopen is het inzicht dat TerraScope geeft van grote waarde. De regio’s in Nederland krijgen een grote rol toebedeeld. Elke regio krijgt namelijk de ruimte zelf te bepalen hoe zij de doelen haalt om meer duurzame energie op te wekken. De regionale aanpak vraagt om goede samenwerking en communicatie tussen overheden, netbeheerders, organisaties, investeerders en burgers. Veel stakeholders waarbij een gezamenlijk inzicht en doel voor gedragenheid zorgt. Met TerraScope wordt dit gezamenlijke inzicht 24/7 gegenereerd.