Rail aannemers

Rail aannemers werken aan het onderhoud en de vernieuwing van het spoor en stations. Er wordt voor gezorgd dat het spoor in optimale conditie blijft. Ook zijn er rail aannemers die het spoor één op één vervangen. Denk aan baanlichamen, portalen, overwegen, seinen en wissels.

Multidisciplinaire opdrachten zijn grotere, complexe opdrachten waarin spoor gecombineerd wordt met civiele en/of utiliteitsbouw. Dat betekent dat er ook stations verbouwd worden, dat er spoorbruggen of tunnels aangelegd worden of dat er emplacementen gebouwd worden.

Rail aannemers en TerraScope

Vooral in deze laatste discipline is TerraScope van groot belang. Immers, bij multidisciplinaire opdrachten zijn er vele stakeholders en is gezamenlijk inzicht een groot goed. Alleen zo kan er maatwerk geleverd worden, kan er een goede planning gemaakt worden en is iedereen aangehaakt op het project.