Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars investeren in vastgoedprojecten om bepaalde bouwwerken te realiseren. Ze regelen allerlei bouwkundige zaken van het begin tot het eind, zodat de gewenste resultaten behaald worden. Projectontwikkelaars houden contact met vele stakeholders, zoals investeerders, gemeenten, architecten en aannemers. Door het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, wordt er een realistisch plan gemaakt en worden alle te verwachten kosten tegen een mogelijke opbrengst in kaart gebracht.

Projectontwikkelaars en TerraScope

Veelal krijgen projectontwikkelaars met tegenvallers te maken, omdat lang niet alle risico’s van tevoren in te schatten zijn. Bouwkosten en andere kosten kunnen snel oplopen als er sprake is van meerwerk en/of onvoorziene kosten. Deze begroting van meerwerk en onvoorziene kosten is lastig en heeft directe invloed op het uiteindelijke rendement. Wij gaan voorzien in een up to date risicoregister gebaseerd op de gedetecteerde raakvlakken. Gelijktijdig willen wij inzicht gaan geven in de projectkosten gebaseerd op de actueel bekende scope.