Infrastructuur Nederland

De infrastructuur in Nederland is een veelvoud van wegen, bruggen, sluizen, vaarwegen, viaducten, tunnels, riolering en meer. De infrastructuur wordt zwaar belast en is doorlopend toe aan vervanging en verbetering. De stikstof-impasse heeft het zeer nodige beheer en onderhoud van onze infrastructuur gepauzeerd. Balans tussen het bouwen aan onze infrastructuur en het behouden van onze natuur is namelijk belangrijker dan ooit. De uitstoot van stikstof in Nederland is te hoog en dat is schadelijk voor onze leefomgeving.

Infrastructuur en stikstof

Een groot deel van de stikstof komt van de landbouw. Maar ook verkeer, huishoudens en (bouw)bedrijven zorgen voor stikstof in de lucht. Het terugdringen van stikstofuitstoot stond jarenlang niet hoog op de agenda, mede door het oude Programma Aanpak Stikstof uit 2015. Door de uitspraak van de Raad van State afgelopen jaar zijn veel bouwprojecten stilgelegd. Inmiddels is duidelijk (met de nieuwe wet) dat de totale uitstoot van stikstof flink omlaag moet. In 2025 moet 40 procent van de natuur die gevoelig is voor stikstof weer gezond zijn. In 2030 is dat 50 procent en in 2035 zo’n 74 procent. Om een vergunning te krijgen voor een project moet je vooraf aan kunnen tonen dat er geen toename van stikstofneerslag plaatsvindt in een van de beschermde natuurgebieden.

Het stikstofbeleid

Gelukkig heeft het kabinet haar portemonnee geopend. Tot 2030 is in totaal zes miljard euro beschikbaar voor de uitvoering van het nieuwe stikstofbeleid. De helft daarvan is bestemd voor het herstel van de natuur. Twee miljard euro gaat naar maatregelen om de uitstoot te beperken. Daaronder valt ook het uitkopen van boeren. De overige één miljard euro is bedoeld om de bouw duurzamer te maken en om compenserende maatregelen te nemen voor bouwprojecten.

Infrabedrijven en TerraScope

TerraScope draagt bij aan een veilige, beheerste, duurzame en toekomstgerichte realisatie van bouwprojecten in de infra en energiesector. Ons doel? Samen met jou conflictvrij bouwen aan onze infrastructuur in een steeds complexer wordend landschap. Met TerraScope krijgt een ieder de mogelijkheid om de noodzakelijke infrastructuur en bouw optimaal in te passen in de schaarse ruimte in Nederland. Met zo min mogelijk schade aan de omgeving.