Grondroerders

De grondroerder heeft als algemene plicht dat de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze verricht worden. Uitvoerders van graafwerkzaamheden, deze zogenoemde grondroerders, melden bij het Kadaster dat hij of zijn team gaat graven. Dit is vastgelegd in de grondroerdersregeling. De melding is 20 werkdagen geldig. Bij de graafwerkzaamheden moet het gaan om het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. De grondroerdersregeling (WIBON, voorheen WION) is in 2008 in werking getreden en heeft als doel graafschade te verminderen. Wat nog niet verplicht is, maar wel bijdraagt aan het voorkomen van graafschade, is het terug melden van afwijkende liggingen.

Grondroerders en TerraScope

Met TerraScope krijg je eerder en meer inzicht in de omgevingsfactoren. Dit wordt gecombineerd met samenwerking en projectbeheersing. En dit voorkomt dat het ontwerp, de voorbereiding, de ontwikkeling en het project zelf faalt. Dat voorkomt onvoorziene uitgaven, zoals graafschade, uitloop in tijd en pijnlijke imagoschade.