Civiele sector

In de civiele sector wordt een leefbaar Nederland gecreëerd. Er worden bruggen en viaducten gebouwd, wegen aangelegd en dijken gebouwd. Ook de aanleg van waterwegen maken hier deel van uit. Vandaar dat men zich binnen de civiele techniek ook bezighoudt met rivieren, havens, kanalen en bijbehorende kades. Er wordt gezorgd dat alle infrastructuur van Nederland veilig en bereikbaar is. Veel bouwbedrijven in Nederland opereren binnen meerdere vakgebieden, waaronder ook de civiele techniek. De grote bouwbedrijven binnen civiele techniek, zoals de BAM, Heijmans, Boskalis, Dura Vermeer, VolkerWessel, Strukton en Ballast Nedam werken aan toonaangevende projecten door heel het land.

Civiele sector en TerraScope

En dan is er ook ondergrondse infrastructuur dat ook valt onder civiele techniek. Hiermee bedoelen we niet alleen metrotunnels en grote verkeerstunnels onder kanalen, maar ook de aanleg van rioleringen, bekabeling en transportleidingen.

Civiele bedrijven en TerraScope

TerraScope heeft zich in de civiele sector bewezen als waardevol instrument. Niet alleen het bovengrondse en ondergrondse inzicht speelt hierin een grote rol, ook het gezamenlijk werken aan een project met 1 waarheid is van groot belang voor snelheid, kostenbeheersing en verbondenheid.