Duurzaamheid

Duurzaamheid

TerraScope richt zich op de energietransitie: Er gaat en moet veel veranderen op gebied van energieopwekking, energiemanagement en energiegebruik. Duurzaamheid is hierbij de sleutel. Om de infrastructurele veranderingen, die noodzakelijk zijn voor de energietransitie, te verduurzamen is het van belang dat er tijdens de vele projecten zoveel mogelijk op feiten wordt gestuurd zodat er no-regret decisions worden genomen. Met als gevolg efficiënte en effectieve projectontwikkeling met een optimaal resultaat.

Politieke impact

In het dagelijks leven zie je de gevolgen van ruimtelijke- en gebiedsontwikkelingen. Met TerraScope worden weloverwogen keuzes gemaakt en kan er rekening worden gehouden met ieders belangen. Op basis van feiten en gezamenlijk inzicht. Teamleden, externe partners en maatschappelijk betrokkenen zien dezelfde data, wat maakt dat er bewust(er) en duurza(a)m(er) ontwikkeld kan worden, waarbij optimale inpassing van het object het uitgangspunt is. Ook verloopt besluitvorming en communicatie eenvoudig en snel.

Sociale impact

De toepassing heeft een positieve impact op het sociale leven. Gebiedsontwikkeling kent vele soorten impact; op de natuur, op de economie en op sociaal vlak.

Met de gezamenlijk inzichten die TerraScope zichtbaar worden, worden betrokkenheid en samenwerking tussen stakeholders versterkt. Ook wordt mogelijke sociale onrust weggenomen en blijft iedereen aangehaakt op het doel van de gebiedsontwikkeling. Met als doel een optimale inpassing van het object, zonder schade aan de omgeving.

Economische impact

Met onze open data toepassing worden nieuwe inzichten gegenereerd. De economische impact zit zowel aan de projectzijde als aan de stakeholderszijde. De nadruk ligt op beheerste snelheid – in één keer goed – en conflictvrij bouwen. Faalkosten en uitloop op projecten worden voorkomen. Kosten en menskracht worden bespaard en er kan met beschikbare bronnen meer gedaan worden in minder tijd. Gezien de grote opgave van ontwikkeling, als gevolg van de energietransitie, is dit van groot belang.

Omgevingsimpact

Wij zijn ervan overtuigd dat wij bijdragen aan een veilige, beheerste, duurzame en toekomstgerichte realisatie van projecten in de infra en energiesector. Ons doel is conflictvrij bouwen aan onze infrastructuur in een steeds complexer wordend landschap, rekening houdend met alle belangen.

Met TerraScope krijg je de mogelijkheid om de noodzakelijke infrastructuur en bouw optimaal in te passen in de schaarse ruimte in Nederland. Met zo min mogelijk schade aan de omgeving.

Politieke impact

In het dagelijks leven zie je de gevolgen van ruimtelijke- en gebiedsontwikkelingen. Met TerraScope worden weloverwogen keuzes gemaakt en kan er rekening worden gehouden met ieders belangen. Op basis van feiten en gezamenlijk inzicht. Teamleden, externe partners en maatschappelijk betrokkenen zien dezelfde data, wat maakt dat er bewust(er) en duurza(a)m(er) ontwikkeld kan worden, waarbij optimale inpassing van het object het uitgangspunt is. Ook verloopt besluitvorming en communicatie eenvoudig en snel.

Sociale impact

De toepassing heeft een positieve impact op het sociale leven. Gebiedsontwikkeling kent vele soorten impact; op de natuur, op de economie en op sociaal vlak.

Met de gezamenlijk inzichten die TerraScope zichtbaar worden, worden betrokkenheid en samenwerking tussen stakeholders versterkt. Ook wordt mogelijke sociale onrust weggenomen en blijft iedereen aangehaakt op het doel van de gebiedsontwikkeling. Met als doel een optimale inpassing van het object, zonder schade aan de omgeving.

Economische impact

Met onze open data toepassing worden nieuwe inzichten gegenereerd. De economische impact zit zowel aan de projectzijde als aan de stakeholderszijde. De nadruk ligt op beheerste snelheid – in één keer goed – en conflictvrij bouwen. Faalkosten en uitloop op projecten worden voorkomen. Kosten en menskracht worden bespaard en er kan met beschikbare bronnen meer gedaan worden in minder tijd. Gezien de grote opgave van ontwikkeling, als gevolg van de energietransitie, is dit van groot belang.

Omgevingsimpact

Wij zijn ervan overtuigd dat wij bijdragen aan een veilige, beheerste, duurzame en toekomstgerichte realisatie van projecten in de infra en energiesector. Ons doel is conflictvrij bouwen aan onze infrastructuur in een steeds complexer wordend landschap, rekening houdend met alle belangen.

Met TerraScope krijg je de mogelijkheid om de noodzakelijke infrastructuur en bouw optimaal in te passen in de schaarse ruimte in Nederland. Met zo min mogelijk schade aan de omgeving.