Doelstellingen

doelstellingen

Duurzaamheid

Binnen korte tijd moet er veel gebeuren in Nederland, onze maatschappij maakt een steeds groter tempo van verandering door. Duurzaamheid van oplossingen is daarbij de sleutel. Om ruimtelijke ontwikkeling te verduurzamen is het van belang om tijdens de vaak complexe projecten te sturen op feiten zodat er no-regret decisions worden genomen. Met als gevolg efficiënte en effectieve projectontwikkeling en optimaal resultaat. TerraScope stelt zich tot doel om dit mogelijk te maken met het softwareplatform TerraStudio.

Conflictvrij bouwen

Voor conflictvrij bouwen is het van belang een compleet beeld van de omgeving te hebben, voldoende afstemming met de belanghebbenden te creëren en vanuit samenwerking en gedeelde inzichten te opereren. TerraScope wil het integrale inzicht bieden en de mogelijkheden tot samenwerking, zodat conflictvrij en transparant bouwen mogelijk is. Met TerraStudio is dit gelukt. 

Bruikbare data

Data is de sleutel tot inzicht maar zorgt vaak voor hoofdbrekens. Het is niet eenvoudig om data integraal te kunnen inzien en toe te passen; er is in potentie een schat aan interne en externe (open) data beschikbaar maar niet eenvoudig toegankelijk. Wij maken data eenvoudig hanteerbaar, zodat het maximale potentieel aangeboord kan worden en de ruimtelijke ontwikkeling daadwerkelijk data-gedreven en feitelijk onderbouwd plaats kan vinden.

Frankeng 65a

6716 AA Ede

085-0046188

info@terrascope.net

BIC INGBNL2A

IBAN NL08 INGB 0006 1559 81

KvK 80934064

BTW NL861857288B01