Wet WIBON

De nog jonge WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) verplicht alle partijen om kabels en leidingen in een geautomatiseerd systeem bij het kadaster op te nemen. Dit moet er voor zorgen dat verzoekers met één druk op de knop een uitdraai krijgen met alle gegevens van het gebied waarin werkzaamheden worden verricht.

KLIC – WIN

De wet is bedoeld om het graafproces voor alle betrokken partijen te verbeteren. Het programma KLICWIN sluit hierop aan om ervoor te zorgen dat de wet WIBON in de praktijk ook daadwerkelijk voor meer gebruiksgemak zorgt.

Agentschap telecom

Het Agentschap Telecom is vanuit de overheid belast met het toezicht op de wet WIBON en de naleving ervan.

Kadaster

Gegevensuitwisseling wordt gestroomlijnd doordat netbeheerders data bij het Kadaster kunnen opslaan. Zo wordt gevraagde informatie, snel geleverd aan de grondroerder en tegelijkertijd wordt de netbeheerder hiervan op de hoogte gesteld.

Boven en ondergronds

De wet WIBON voorziet in richtlijnen voor het werken boven- en ondergronds. Doel is een betere algemene informatie-uitwisseling en samenwerking.

Digitalisering

Netbeheerders zijn verplicht informatie over aansluitleidingen digitaal beschikbaar te stellen. Netbeheerders van gasleidingen moeten per 1 januari 2020 gegevens over aansluitleidingen digitaal beschikbaar stellen. Netbeheerders van elektriciteitsleidingen, drinkwaterleidingen en telecomleidingen moeten dat doen per 1 januari 2028. Voor netbeheerders van riolering geldt geen verplichting tot digitalisering van de aansluitleidingen. Ook registratie van wijzigingen en het melden van afwijkingen is verplicht geworden.

Graafschade voorkomen

Door een goede voorbereiding voorafgaand aan het graafproces, wordt graafschade voorkomen. Vandaar dat de netbeheerder verplicht is voorzorgsmaatregelen kenbaar te maken. De grondroerder is verplicht voor het inplannen van het contact daarover met de netbeheerder voor gezamenlijke afspraken.

TerraScope en de Wet WIBON

TerraScope en de Wet WIBON

TerraScope ontsluit openbare data boven- en ondergronds. Ook kan er vanuit het platform een KLIC aanvraag gedaan worden, om zo ook dit onderdeel van een project te laten voldoen aan wetten en regelgeving.