Omgevingswet

De nieuwe omgevingswet

De nieuwe omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. TerraScope geeft jou de mogelijkheid om noodzakelijke objecten optimaal in te passen in de schaarse ruimte, met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelf.

Doel omgevinsgwet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

Wetten bundelen Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. 

Eén omgevingsloket

Het Omgevingsloket is een website. Hier zien initiatiefnemers – zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden – snel wat er mag in de leefomgeving. En kunnen ze bijvoorbeeld meteen een vergunning aanvragen. 

Nationale omgevingsvisie

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan grote opgaven waardoor Nederland de komende 30 jaar verandert. Denk hierbij aan:

 

  • de bouw van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen;
  • meer duurzame energie gebruiken; 
  • aanpassen aan klimaatverandering; 
  • de ontwikkeling van een circulaire economie; 
  • omschakeling naar kringlooplandbouw. 

Bij de opgaven wordt altijd rekening gehouden met een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving.