Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Via KLIC, het Kabels en Leidingen Informatie Centrum, verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te voorkomen. Als er machinaal gegraven wordt, is iedereen in Nederland verplicht om een KLIC-melding te doen. Je krijgt dan alle kabel en leidinginformatie van de plek waar er gegraven wordt. Via TerraScope kan je de aangeleverde KLIC data importeren in je projecten. Dit maakt het overzichtelijk en inzichtelijk voor iedereen die op hetzelfde project aangehaakt is. Top toch?!