Terrascope gaat verder…

Terrascope gaat verder…

… waar anderen stoppen.

TerraScope is een innovatief product gericht op de energietransitie en tevens te gebruiken in de gehele bouw en infrasector. Veel projectmanagementsoftware is enkel en alleen gericht op het managen en beheersen van een project. TerraScope is meer dan projectmanagementsoftware. We verbinden mens en techniek met elkaar om projecten duurzaam te realiseren. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Het succes van gebiedsontwikkelingsprojecten hangt af van de manier waarop de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht.

Innovatief

De combinatie van het verzamelen van alle mogelijke toegankelijke boven en ondergrondse data om deze vervolgens risico-gestuurd met zicht op mogelijke raakvlakken te ontsluiten, het inzicht in projectkosten gebaseerd op de actueel bekende scope én het feit dat het een samenwerkingsplatform is, maar TerraScope uniek. TerraScope draagt bij aan samenwerking, aan financiële haalbaarheid en het versnelt de realisatie door weloverwogen keuzes op basis van feiten.