Graafschade voorkomen

Graafschade voorkomen

Dat is wat je wilt. De drukte in de ondergrond neemt namelijk toe en goed integraal beheer op raakvlakken in de openbare ruimte is belangrijker dan ooit. In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond en dat aantal groeit. Het gaat om leidingen voor water, gas en olie en om kabels voor elektriciteit en dataverkeer. De nog jonge WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) verplicht alle partijen om kabels en leidingen in een geautomatiseerd systeem bij het kadaster op te nemen. Dit moet er voor zorgen dat verzoekers met één druk op de knop een uitdraai krijgen met alle gegevens van het gebied waarin werkzaamheden worden verricht.

Impact graafwerkzaamheden

Particulieren en bedrijven die graafwerkzaamheden uitvoeren, moeten dit zorgvuldig doen. Graafwerkzaamheden kunnen namelijk kabels en leidingen in de grond beschadigen. Dat moet uiteraard voorkomen worden, omdat deze schade geld kost en/of gevaarlijk kan zijn en/of overlast veroorzaakt. Daarnaast vraagt de impact van graafwerkzaamheden op het milieu aandacht.

Graafschade Nederland

De rijksoverheid geeft aan dat er in 2017 bij 5,7 % van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen ontstond. Dat zijn ruim 33.000 gevallen en betekent een directe schadepost van zo’n € 25 miljoen per jaar voor het bedrijfsleven.

Voorkomen graafschade

Met TerraScope krijg je eerder en meer inzicht in de omgevingsfactoren. Dit wordt gecombineerd met samenwerking en projectbeheersing. En dit voorkomt dat het ontwerp, de voorbereiding, de ontwikkeling en het project zelf faalt. Dat voorkomt onvoorziene uitgaven, zoals graafschade, uitloop in tijd en pijnlijke imagoschade. Met TerraScope krijg je de mogelijkheid om de noodzakelijke infrastructuur optimaal in te passen in de schaarse ruimte in Nederland. Met zo min mogelijk schade aan de omgeving zelf.