Geografisch Informatie Systeem

Geografisch Informatie Systeem

GIS is een Geografisch informatie Systeem waarmee gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. TerraScope maakt gebruik van de open data van GIS.

 

In een GIS worden gegevens en informatie over geografische locatiegebonden objecten vastgelegd. Het kan daarbij gaan om reële objecten, zoals wegen, woningen en leidingen, en het kan gaan om virtuele objecten zoals bestuurlijke gebiedsindeling, eigendomsverhoudingen, bestemming.

 

In de afgelopen jaren is GIS stevig ingeburgerd binnen allerlei professionele organisaties en het aantal bedrijven en instellingen dat gebruikmaakt van GIS is nog steeds stijgende. GIS wordt uiteraard gebruikt door bedrijven en instellingen die de activiteiten omtrent ruimtelijke gegevens als hun corebusiness zien. Daarnaast wordt GIS gebruikt binnen bedrijven en organisaties die hun kernactiviteiten hebben liggen binnen gerelateerde werkterreinen, oftewel binnen de vakgebieden waarbij de ruimtelijke component een belangrijke rol speelt.

TerraScope gaat verder waar GIS eindigt

TerraScope is een visueel platform waarbij alle openbare GIS lagen in één beeld te vangen zijn. Met onze filters kan je gemakkelijk en snel kiezen welke lagen je wilt zien. Deze data is altijd up to date, omdat het gelinkt is aan het bronbestand van de betreffende organisatie. Inmiddels beschikt TerraScope over meer dan 5000 datalagen.