Co2 prestatieladder

De Co2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is een duurzaamheidsinstrument met als doel de Co2-reductie in bedrijven substantieel te verhogen. Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering én in de keten. Dit kunnen bedrijven bereiken door nieuwe vormen van samenwerking en innovatie in de gehele keten. Het gaat bij de Co2-Prestatieladder om energiebesparing, Co2-reductie in de keten, en het gebruik van duurzame energie.

 

De Co2-Prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. DeCo2-Prestatieladder is een Co2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere Co2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. In het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten. De Co2-Prestatieladder kent vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de Co2-prestatie van het bedrijf en zijn projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie.

TerraScope steunt de Co2 prestatieladder

Met onze open data toepassing worden nieuwe inzichten gegenereerd. De nadruk ligt op beheerste snelheid – in één keer goed – en conflictvrij bouwen. Faalkosten en uitloop op projecten worden voorkomen, wat maakt dat de Co2 reductie verhoogd kan worden.